REPLICA OF THE ST. EDWARD’S CROWN
BY RENE BRUS

 

 

De Queen Mary II, Stuart of Holland Diamant

In het archief van het British Museum bevinden zich documenten, waaruit blijkt dat na de kroning van de Nederlandse Stadhouder Willem III en zijn echtgenote Mary tot Koning en Koningin van Engeland een grote, ongeslepen diamant aan de koningin werd aangeboden.

Tot in 1690 onderhandelde een goede vriend van het koninklijk paar, Hans Willem Bentinck, 1e graaf van Portland, namens haar over de aankoop van deze steen, die al eerder voor een bedrag van 30.000 pond was aangeboden aan een “buitenlandse prins”. Nadat men uiteindelijk overeenkwam, dat de bewerking van de diamant het risico van de koper zou worden, deed Lord Portland, als tussenpersoon, een aanbetaling op deze “Grote Steen” van vierduizend pond. Uiteindelijk zou de verkoper, sir William Langhorn Barre & Company, een bedrag van 12.338 pond voor deze opmerkelijk diamant ontvangen. Volgens de verkoper was de diamant bijzonder geschikt om er een perfect heart van te slijpen en dat deze dan het best tot zijn recht zou komen in een hoofd – of borstsieraad.

Ruim 300 jaar later kreeg de in de Duitse stad Frankfurt gevestigde juwelier Schürmann opdracht om uit een groot aantal met voornamelijk roosgeslepen diamanten bezette ornamenten een imposante tiara te vervaardigen met als blikvanger een grote, druppelvormige roosgeslepen diamant. Uit de bewaard gebleven documenten komt naar voren, dat uit de ruwe diamant van 1690 een blauwe steen tevoorschijn was gekomen, want kort voor de inhuldiging van Koningin Wilhelmina op 6 september 1898 in de Nieuwe Kerk van Amsterdam, wordt er geschreven “indien het bovenstuk met de blauwen diamant gebruikt wordt als haarornament moet er nog een onderstuk aan vastgeschroefd worden in het geval ’t haarornament uit 3 stukken bestaat”.

Voor sommigen moet deze bijzondere steen, die in oude documenten ook omschreven staat met een gewicht van 159 grein, de Stuart dan wel Koningin Mary II diamant worden genoemd als eerbetoon aan de echtgenote van Koning-Stadhouder Willem III, Mary Stuart hoewel de Holland diamant ook een benaming is, die sinds de eerste helft van de 19de eeuw veel gebruikt is.
 

Replica van de roosgeslepen,
ongeveer 39,75 karaat grote
diamant, die tot één van de
belangrijkste erfstukken van het
juwelenbezit van het Huis van Oranje-Nassau behoort.

groter

Rekening van de aankoop van de ongeslepen the great diamond van Koningin Mary II van Engeland, waarvoor Sir William Langhorn 12.338 pond ontving.
Coll.British Museum, Londen.

Twee schetsen van juwelier Schürmann te Frankfurt, die in 1897/98 zijn gemaakt van de tiara met de “Huisdiamanten” , waarop te zien is dat de tiara ook in een vereenvoudigde vorm te dragen is.

In December 1960 maakte de Haagse fotograaf Max Koot dit staatsieportret van Koningin Juliana, waarbij zij o.a. de met roosgeslepen diamanten tiara met de Koningin Mary II diamant draagt, die behoort tot de collectie van de Stichting Kroongoederen van het Huis van Oranje-Nassau.

VOLGENDE

[Home] [Inhoud] [MaryII] [Hawaii] [Zweden] [Yoruba] [Contents]